Joosep Kivimäe (1994) on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemias fotograafia osakonna (BA, 2022). Oma loomingus tegeleb Kivimäe põhiliselt tarbimisühiskonnale omaste struktuuride ning valukohtade uurimisega läbi mitmete erinevate meetodite, keskendudes peamiselt toidule, selle tootmisele, ostu- ja müügipsühholoogiale ning tarbimisharjumustele. Ta on uurinud linnakorilust ehk prügisukeldumist ning selle praktiseerimise erinevaid põhjuseid, sekkunud linnaruumi isetehtud reklaamikampaaniaga ning käsitlenud külluse- ja müügipsühholoogia teooria ning selle mõju vahelist paradoksaalset suhet. Kõrvalteemana huvitab teda avaliku- ning privaatsfääri vahel oleva piiri hägustumine tänapäevase infoajastu kontekstis. Peamiselt keskendub Kivimäe jälgimiskapitalismi nähtamatu võimu fenomenile, lahates seda läbi tehnoloogiahiidude suurandmete kogumise ning indiviidi ehk “sisendi” vahelise jõupositsiooni.


Müügisolevad teosed

Joosep Kivimäe

Nimeta (Sirgub)

50,6 × 62,6 cm

702 EUR